Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Slimmer, toegankelijker en persoonlijker

28/08/2018

Nederland wordt steeds digitaler. We willen de kansen van digitalisering pakken en de regie van burgers en ondernemers versterken. Het contact tussen de overheid met burgers en ondernemers kan beter. Daarom gaan we het anders doen: slimmer – toegankelijker – persoonlijker.

Met deze nieuwe kernboodschap heeft het kabinet vrijdag 13 juli jl. NL DIGIbeter gelanceerd: de Agenda Digitale Overheid. Van deze bijeenkomst, in Stadhuis-Forum Zoetermeer, is een videoregistratie gemaakt. Die is te zien op deze website. Ook staat er een video waarin een beeld wordt geschetst van de achtergronden van NL DIGIbeter en een video met kort verslag van een serie werkbezoeken van staatssecretaris Knops voorafgaand aan de lancering van NL DIGIbeter.

Slimmer

We gaan het slimmer doen door:

 • Innovatiebudget te introduceren om digitale dienstverlening te verbeteren.
 • Te experimenteren met nieuwe technologieën en nieuwe partijen betrekken.
 • Kleine marktpartijen te laten meedoen aan overheidsopdrachten.
 • Een MijnOverheid voor Ondernemers te lanceren.

Toegankelijker

We maken het toegankelijker door:

 • Lokale initiatieven te ondersteunen die mensen helpen om digitaal wegwijs te worden.
 • Als overheid en bedrijfsleven samen op te trekken om digitaal mindervaardigen te ondersteunen.
 • Digitaal mindervaardigen te betrekken bij de ontwikkeling van dienstverlening.
 • In een veilige oefenomgeving dienstverlening door burgers en ondernemers te laten testen.

Persoonlijker

We maken het persoonlijker door:

 • De dienstverlening te verbeteren aan de hand van acht levensgebeurtenissen.
 • Burgers het recht te geven om aanvragen digitaal te doen.
 • Burgers krijgen inzicht in wie waarom hun gegevens heeft ingezien.
 • Burgers krijgen het recht om in MijnOverheid verkeerd ingevulde gegevens te corrigeren.

Zo maken we het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker. Dat begint niet vandaag en stopt ook niet op een bepaald moment. Het is een constant proces. Zo maken we het contact met de overheid voor iedereen beter. Nederland DIGIbeter.