Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging Dataland regiobijeenkomsten najaar 2018

28/08/2018

 

Objectgegevens op een presenteerblaadje

Het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt in de praktijk

Overheden hebben elkaars (object)informatie nodig om hun taken goed uit te kunnen voeren. Bij het uitwisselen en combineren van al deze gegevens in verschillende formaten en uit verschillende bronnen doen zich echter diverse knelpunten voor. Een gegevensknooppunt, een plek waar als het ware alle 'stekkers' van de verschillende informatielijnen bij elkaar komen, biedt uitkomst. KNOOP is zo’n knooppunt dat objectgerelateerde basisregistraties, kernregistraties én plusinformatie bij elkaar brengt en in samenhang presenteert.

Komend najaar organiseert DataLand 6 regiobijeenkomsten waarin diverse overheden (o.a. het IFV, I-GO en de gemeente Amstelveen & Leiden) laten zien hoe ze het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt KNOOP inzetten in hun dagelijkse praktijk. Ook is er aandacht voor met name WMS/WFS webservices en knooppunten in relatie tot common ground.

Data, locaties, aanvullende informatie en uiteraard de mogelijkheid tot inschrijven zijn te vinden op de website van DataLand.