Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Beschaafde Bits

11/09/2018

Op 20 juli heeft het Rathenau Instituut een verzameling blogs gepubliceerd waarin zij politici, beleidsmakers en IT-professionals aanmoedigen publieke waarden als rechtvaardigheid en autonomie te realiseren in een digitaliserende wereld.

Beschaafde Bits licht vier uitgangspunten toe die de samenleving kunnen helpen fatsoenlijk om te gaan met digitale technologie:

  1. maatwerk;
  2. bescheiden;
  3. transparant;
  4. verantwoordelijk.

Maatwerk

Uit het rapport komt naar voren dat de overheid ervoor moet zorgen dat álle burgers mee kunnen doen en dat de overheid zich extra inspant voor mensen die niet vanzelf mee kunnen komen in de digitalisering. Naast het digitale kanaal moeten er andere mogelijkheden blijven bestaan voor de burgers die niet digitaal vaardig zijn én voor persoonlijk contact. Niet alles kan digitaal worden opgelost. Digitalisering voor burgers vraagt om maatwerkoplossingen.

Bescheiden

Technologie en digitalisering zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Om maatwerk af te kunnen leveren is het belangrijk dat organisaties afscheid nemen van digitaal absolutisme: niet alles moet en kan digitaal geregeld worden. Het is soms verstandig om naast digitalisering ook een analoog kanaal open te houden.

Transparantie

Transparantie is een centrale voorwaarde voor zowel maatwerk als het gericht inzetten van digitalisering. Burgers moeten genoeg begrijpen van technologie om aan te geven wat ze eigenlijk zouden willen, en beleidsmakers moeten de juiste informatie hebben om kansen en risico’s te herkennen.

Verantwoordelijk

Het is zaak om burgers en beleidsmakers op te leiden en meer inzicht te bieden. Juist hier kan technologie een constructieve rol spelen, door toepassingen te maken die speels en met gepaste uitleg bijvoorbeeld een geautomatiseerd ketenbesluit toelichten. Het is daarom niet genoeg om te roepen dat burgers, politici en ambtenaren de vaardigheden moeten krijgen om technologische innovatie onder controle te krijgen – de juiste verantwoordelijkheid moet op de juiste plaats worden gelegd.

De blogs van 17 experts onderstrepen de kansen en te borgen rechten zoals genoemd in NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid. Zoals in NL DIGIbeter aangegeven gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de komende jaren hiermee concreet aan de slag.

Meer informatie

Lees het volledige rapport op de website van het Rathenau Instituut.