Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uw hulp gevraagd bij onderzoek naar invulling rol Functionaris Gegevensbescherming

11/09/2018

Het beroep van FG bestaat zo’n twintig jaar en is een betrekkelijk nieuw beroep. Om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de functie, heeft het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) een enquête ontwikkeld, waar we graag uw aandacht voor vragen.

Achtergrond

De AVG stelt dat de FG wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en in het bijzonder zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen om de in artikel 39 AVG genoemde taken te vervullen.

Om na te gaan hoe in de praktijk de invulling van de functie van FG vorm krijgt, heeft het CIP een enquête opgesteld waarmee het een beeld wil opbouwen over vragen als: hoe ervaren FG’s hun eigen werk en hun positionering in de organisatie, welke opleidingen zij hebben gedaan, wat achten ze nodig om hun functie effectief te vervullen, etc.

De bevindingen kunnen bijvoorbeeld mede gebruikt worden bij het ontwikkelen van nadere eisen aan de functie zelf, aan opleidingen, etc.

Wilt u meedoen?

Graag nodigen wij u uit om de enquête in te vullen. Zou u dat willen doen vóór 15 september? De enquête is anoniem en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Ga naar de enquête en lever uw bijdrage.