Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Draag bij aan het aanscherpen van de verwerkersovereenkomst voor gemeenten

25/09/2018

In augustus 2018 is de eerste versie van de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de vaststelling van dit document de impasse doorbreekt in die gevallen waarin gemeenten met hun verwerkers niet tot een verwerkersovereenkomst zijn gekomen. Bij nieuwe verwerkingen wordt kostbare tijd en energie bespaard, omdat vooraf duidelijkheid is over de verwerkersovereenkomst.

De eerste versie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers. De standaard verwerkersovereenkomst is een geheel nieuwe aanpak voor gemeenten. De overeenkomst regelt op een uniforme wijze de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens en bevat slechts die zaken die niet al op een andere wijze zijn geregeld zoals bijvoorbeeld in de wet of in de hoofdovereenkomst.

Na publicatie van de eerste versie hebben gemeenten, leveranciers en derde partijen input gegeven voor de verdere aanscherping. Hierop is een constructieve dialoog gestart met verschillende partijen. Op 6 september is de overeenkomst en het verdere proces besproken bij de introductiedag van het College voor Dienstverleningszaken en op 7 september sprak de Taskforce Samen Organiseren over de binnengekomen feedback. De Taskforce Samen Organiseren roept gemeenten en leveranciers op om, voor zover dit nog niet is gebeurd, feedback op te sturen en mee te helpen om de overeenkomst nog verder te verbeteren.

Proces vaststelling

In de komende maanden werken de IBD en het team Privacy van VNG Realisatie aan de verfijning van het document en hierop worden de beoordelingen ter advies voorgelegd aan een nog in te stellen toetsingscommissie. Deze toetsingscommissie zal primair bestaan uit FG’s van gemeenten aangevuld met een adviserende vertegenwoordiging van leveranciers.

Het document zal worden besproken bij de regiobijeenkomsten van de IBD, de regiobijeenkomsten van het Team Privacy en de leveranciers bijeenkomsten van VNG Realisatie.

De Taskforce Samen Organiseren heeft de intentie om na een zorgvuldig proces het document door te geleiden naar het College voor Dienstverleningszaken en vervolgens naar het VNG Bestuur. Het bestuur zal het document vaststellen als standaard voor gemeenten, volgens het principe van pas-toe-of-leg-uit en monitoring van het gebruik. Na enige tijd zal vervolgens het gebruik van de overeenkomst worden geëvalueerd.

Stuur uw feedback

Feedback, verbetervoorstellen en wijzigingen op het document kunnen tot en met 29 oktober per e-mail worden gestuurd aan privacy@vng.nl onder vermelding van Feedback Standaard Verwerkersovereenkomst [naam eigen organisatie]. VNG Realisatie hoopt op korte termijn een online omgeving in te richten waarmee feedback kan worden ingediend en inzicht kan worden verkregen in de behandeling van deze feedback.

Alle wijzigingen worden beoordeeld en gewogen door de toetsingscommissie. Gemeenten en leveranciers kunnen een lid van de toetsingscommissie voorstellen door een e-mail te sturen aan privacy@vng.nl onder vermelding van Voorstel lid toetsingscommissie Standaard Verwerkersovereenkomst [naam eigen organisatie].

Heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk ook een e-mail sturen aan privacy@vng.nl