Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten moeten digitale diensten vertalen

25/09/2018

Gemeenten moeten alle voor eigen burgers en ondernemers beschikbare online procedures en diensten vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. Ze krijgen daarvoor van Brussel vier jaar de tijd.

Doel van de operatie is de procedures en diensten op die manier ook toegankelijk te maken voor burgers en ondernemers van andere EU-lidstaten. Naar verwachting gaan de Europese wetgevers – de Raad en het Europees Parlement – deze maand nog formeel akkoord met het voorstel.

Webcare
Voor veel gemeenten heeft de maatregel veel impact, vooral voor hen die onlineprocedures nog niet voor niet-Nederlandstaligen toegankelijk hebben gemaakt. Zij – en andere centrale en decentrale overheidsorganisaties – moeten niet alleen hun websites aanpassen, maar aan de achterkant ook een webcaretraject bieden, zo valt in Brussel te beluisteren. Het gaat om belangrijke life events, het aanvragen van pensioen, het registreren van een auto, het aanvragen van een paspoort, diplomaerkenning en het aanvragen van studiefinanciering.

Onderzoek impact
Gemeenten moeten sommige diensten digitaal aanbieden, andere diensten moeten wellicht digitaal worden gemaakt. Wat gemeenten precies moeten aanbieden en welke impact dat heeft, maakt deel uit van een impactanalyse door ICTU. Dat gebeurt in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Veel overheidsorganisaties die diensten aan burgers en bedrijven leveren, worden geraakt door deze verordening, stelt de overheid. In Nederland is de informatievoorziening aan burgers en bedrijven al gedeeltelijk vertaald en een aantal procedures is nu al online beschikbaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert een eigen impactanalyse uit in samenspraak met beide ministeries. Beide analyses zijn aan het eind van het jaar gereed. Daarna kan de VNG een standpunt geven.

Meer verplichtingen
VNO/NCW vindt het uiteindelijke doel goed: betere informatie, minder administratieve lasten. ‘Maar de EU-informatieportalen die al bestaan en waar het voorstel op moet voortbouwen, functioneren in sommige lidstaten helemaal niet goed, ze zijn soms alleen beschikbaar in de lokale taal of ontbreken soms in zijn geheel.’ De ondernemersorganisatie vindt dat er meer verplichtingen in het voorstel moeten staan.

De verwachting is dat eenvoudiger online procedures voor het Europese bedrijfsleven jaarlijks zeker 11 miljard euro aan lastenverlichting oplevert. Europese burgers besparen 13 miljoen per jaar schat de Europese Commissie, doordat ze straks digitaal geboortecertificaten, of uitkeringen kunnen aanvragen.

Kosten
Met eenvoudiger procedures voor het bedrijfsleven kan het Nederlandse kabinet goed leven. Maar van eenvoudiger procedures voor de burgers ziet het kabinet niet een grote meerwaarde vanwege de geringe meeropbrengst en de investeringen. Zo worden bijstandsuitkeringen in Nederland in 388 gemeenten decentraal uitgevoerd en dat moet in minimaal een andere officiële EU-taal worden aangeboden door alle gemeenten en lang niet alle gemeenten hebben een website in bijvoorbeeld het Engels. Nederland heeft zich in Brussel ingespannen om het aantal talen waarin de informatie beschikbaar moet komen, zo laag mogelijk te houden. Nu is dat een EU-taal, naast de eigen taal.

Implementatie kost de Europese Commissie en de lidstaten 109 miljoen euro.  Daar komt voor de EC en de lidstaten 86 miljoen euro aan kosten bij voor vertalingen en certificeringen.

Only Once
Bij de nieuwe verordening geldt het ‘Only Once’ principe: informatie die door zeg een Maltees aan een overheidsorganisatie op Malta is gegeven, kan met toestemming van die persoon bij die overheidsorganisatie worden opgevraagd door een Nederlandse gemeente als die persoon zijn adres wijzigt of bijstand aanvraagt. Als een Nederlander in het buitenland een geboortecertificaat nodig heeft, of aan sociale zekerheidsinstanties wil doorgeven dat een arbeidsovereenkomst eindigt, kan dat straks ook online. Binnen vijf jaar moeten de lidstaten daarvoor ook een uitwisseling op gang brengen: als een burger of bedrijf een aanvraag indient bij een overheidsorganisatie, moet de laatste de relevante gegevens bij de lidstaat opvragen waar de aanvrager vandaan komt.

Het portal https://europa.eu/youreurope gaat fungeren als toegangsportal voor de single digital gateway (SDG).

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal