Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICT-kosten gemeenten stijgen opnieuw

25/09/2018

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner nemen opnieuw toe. Er is sprake van een stijging van 79 naar 82 euro per jaar. De stijging ontstaat volgens M&I Partners onder meer door scherpere eisen voor informatieveiligheid en privacy. Ook maken gemeenten steeds meer gebruik van clouddiensten. Daarnaast wordt ICT-personeel duurder omdat deze vaker worden ingehuurd.

Noodgedwongen personeel inhuren in plaats van aannemen

Aan de benchmark deden 39 gemeenten mee. De kosten voor de kostenpost ‘ICT-personeel’ zijn gestegen van 39 naar 41 euro per inwoner. Inhuur van externen bedraagt ongeveer een kwart van deze kosten. Volgens Jos Smits, partner van M&I/Partners is het opvallend dat gemeenten steeds vaker gedwongen zijn om personeel in te huren op ‘vaste formatieplaatsen’. Met vacatures lukt het niet om geschikte mensen te vinden. De gemiddelde loonkosten per ICT-medewerker nemen niet toe, deze zijn al jaren constant.


Stijging werd verwacht

De onderzoekers zagen de gemiddelde ICT-kosten per inwoner in 2017 ook al oplopen en spraken destijds de verwachting uit dat de kosten in de toekomst verder zouden oplopen. De eisen voor cybersecurity gaan omhoog en er zijn nieuwe wetten op komst, die veel veranderingen voor ICT met zich meebrengen.  


Grotere gemeenten duurder uit dan kleine gemeenten

Grote gemeenten geven gemiddeld 84 euro per inwoner uit, kleinere gemeenten komen gemiddeld tot een bedrag van 76 euro per inwoner. De kosten zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, maar vinden sinds 2017 toch een weg omhoog. Toenemende personeelskosten en gestegen softwarekosten zijn hiervoor volgens M&I de grootste oorzaak. Omdat gemeenten voorlopig nog lang niet klaar zijn met informatiebeveiliging verbeteren en er nieuwe ontwikkelingen zoals data-gestuurd werken en de Omgevingswet aankomen, wordt ook voor de komende jaren een stijging verwacht.

 

Meer clouddiensten
Gemeentelijke software wordt in toenemende mate op afstand bediend, zo constateren de onderzoekers. ‘Van circa 10 procent in 2013 naar meer dan 40 procent in 2017. Bijna de helft daarvan betreft clouddiensten. De afname van zelf beheerde software heeft z’n beslag op de Server & Storage kosten. Die zijn in dezelfde periode gedaald met ruim 30 procent naar 4 euro per inwoner’, aldus Smits

 

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal