Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ook laatste overheidsorganisaties melden FG aan

25/09/2018

De AP controleerde onlangs vierhonderd overheidsorganisaties op de aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). In eerste instantie hadden zestien organisaties (4 procent) geen FG aangemeld. Inmiddels hebben zij dit, op één organisatie na, alsnog gedaan. Dat meldt de AP

Controle op aanwezigheid FG's

De laatste organisatie gaat op korte termijn alsnog een functionaris gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en een aantal zelfstandige bestuursorganen gecontroleerd op FG’s. Een FG beschermt persoonsgegevens en zorgt ervoor dat een organisatie de wetgeving goed naleeft. Er kan vanuit een onafhankelijke positie geadviseerd worden over hoe de privacywetgeving moet worden toegepast in een organisatie.

Steekproeven

Ook de laatste overheidsorganisatie die nog geen FG heeft aangesteld, wordt scherp in de gaten gehouden de komende periode. Sinds de invoering van AVG controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of vereisten uit de privacywetgeving worden nageleefd. Zo controleerde de AP ook zorgverzekeraars en ziekenhuizen op het aanstellen van FG’s. Er werd een steekproef gehouden bij grote private organisaties om te onderzoeken of zij een register voor verwerkingsactiviteiten bijhouden.

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal