Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Raymond Knops: ‘Digitalisering kent geen eindfase’

25/09/2018

Gebruik van internet en digitalisering is een jaar of twintig geleden in een versnelling gekomen. Projecteren we die ontwikkeling naar de komende jaren, dan staat ons een nieuwe digitaliseringsgolf te wachten. De overheid wil de kansen van digitalisering benutten en de regie van mensen versterken. Staatssecretaris Raymond Knops geeft in onderstaand interview aan dat de overheid een rol heeft als het gaat om de positie van de burger te waarborgen. Het waarborgen van het contact tussen de overheid met burgers en ondernemers wordt slimmer – toegankelijker – persoonlijker. In NL DIGIbeter, de Agenda voor de Digitale Overheid, wordt concreet gemaakt hoe de overheid dit vorm gaat geven.

Taken als verantwoordelijke voor de digitale overheid

De overheid speelt een voorhoederol ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen geeft staatssecretaris Knops aan. Overleg met alle uitvoerende instanties, zoals de Belastingdienst of UWV. Beleid maken, maar is het in de praktijk haalbaar? Daarom is het van belang om kaders in de wetgeving vast te leggen, de Wet Digitale Overheid die in 2019 in werking treedt.

Rol overheid in de digitale transformatie

De overheid heeft een rol als het gaat om de positie van de burger te waarborgen. Belangrijk grondrechten zijn privacy en veiligheid. Digitale ontwikkelingen zijn afgelopen jaren snel gegaan, maar zullen ook steeds meer in een versnelling komen.

Veranderingen voor de overheid na de invoering van de AVG

Alle databestanden waar de overheid mee werkt, moeten getoetst worden aan de AVG. Als de burger toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens is er meer mogelijk, maar de regie ligt bij de burger Ook voor de overheid heeft dat impact.

e-Factureren en standaardisatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt ervoor dat de belangen van het rijk en lokale overheden worden ingebracht binnen het standaardisatieplatform. Op 18 april volgend jaar is de Europese Norm voor e-facturatie van kracht. Met het standaardiseren van de e-factuur wordt het betalingsproces sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en dit scheelt de ondernemers administratie. Doordat e-factureren via een Europese Norm wordt gestandaardiseerd geldt dit ook voor ondernemers die zakendoen met andere Europese overheden.

De toekomst van de digitale overheid

Dat zit deels in de acceptatie dat veranderingen structureel van aard zijn. De overheid zal zich continu moeten aanpassen. En twee: de richting die we opgaan, is die van meer digitalisering. Dat moet gepaard gaan met het waarborgen van grondrechten als veiligheid en privacy. Ook zetten we in op digitale inclusie. Iedereen moet op een begrijpelijke en veilige manier met de overheid kunnen communiceren. Dat vraagt een proactieve houding van de overheid. Het uitgangspunt is: de overheid levert diensten aan burgers, en die diensten moeten werken.

Het volledige interview is te lezen op de website van Analyse Nederland.