Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG en G5 werken samen aan NL Smart City Strategie

25/09/2018

 

De VNG gaat de G5 ondersteunen bij het uitvoeren van de NL Smart City Strategie en het schrijven van de daarbij horende actie-agenda. Dat meldt de organisatie op de eigen website. Het doel is om de beweging vervolgens verder uit te breiden naar andere gemeenten.

Samenwerking
Tijdens de Commissie Informatiesamenleving werd de samenwerking bekrachtigd door Saskia Bruines namens de G5 (Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam) en Franc Weerwind namens de VNG. Vorig jaar werd de NL Smart City Strategie overhandigd aan minister-president Rutte, waarna de vijf grootste steden besloten om samen te werken aan Nederlandse smart city-ambities.


Verschillende thema's

De thema’s van de agenda zijn gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen. Er wordt gezocht naar oplossingen en antwoorden voor de volgende vragen:  ‘Kunnen we omgaan met de gevolgen van digitalisering voor de samenleving en de stad? Hoe gaan we om met de groei van steden? Hoe houden we de infrastructuur, voorzieningen, publieke diensten, afvalverwerking, gezondheidszorg, publiek transport, mobiliteit en bereikbaarheid op orde?’

Verspreiden onder gemeenten

Iedere deelnemende stad krijgt verantwoordelijkheid over één van de smart city-thema’s. Het gaat om Smart Mobility (Eindhoven), Safety & Security (Den Haag), Healthy Urban Living (Utrecht), Circularity (Amsterdam) en Sustainability (Rotterdam). ‘Hiermee neemt elk van de grote steden haar aandeel in het collectief leiderschap. Deze stedelijke samenwerking heeft een uniek karakter, dat past bij de opgave waarvoor het land staat: vanuit integraliteit samen werken aan maatschappelijke opgaven’, aldus de VNG.

De bedoeling is dat het initiatief zich via VNG verspreidt onder de veertig grote steden en overige gemeenten. Zij kunnen aansluiting zoeken op de verschillende thema’s en daarbij horende randvoorwaarden

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal