Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Herke Elbers nieuwe voorzitter VGS

25/09/2018

Over de VGS
De Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland (VGS) is de beroepsvereniging van
gemeentesecretarissen. De vereniging ondersteunt leden in hun professionalisering en
persoonlijke ontwikkeling en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast ondersteunt
de vereniging haar leden bij hun inzet voor een beter openbaar bestuur.

Over Herke Elbers
Herke Elbers is sinds 2014 gemeentesecretaris van Amersfoort. Hiervoor heeft zij jarenlang
gewerkt bij de gemeente Amsterdam, onder meer als stadsdeelsecretaris. Binnen de
vereniging vervult zij al de rol van vertrouwenspersoon voor gemeentesecretarissen binnen
de VGS. Het bestuur ziet in haar een gedreven voorzitter die zich hard zal maken voor de
belangen van de beroepsgroep en het openbaar bestuur in Nederland. De ledenvergadering
steunde de voordracht unaniem.
Herke Elbers wordt per 1 oktober 2018 voor een periode van drie jaar voorzitter, waarna nog
een herbenoeming kan plaatsvinden voor nog drie jaar.