Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meerderheid van burgers staat positief t.a.v. het centraal registreren van contactgegevens

06/11/2018

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Informatiesamenleving en Overheid) heeft Kantar Public, onderzoek gedaan naar de houding van burgers en ondernemers ten aanzien van het centraal registreren van contactgegevens.

Verkenning centraal registreren contactgegevens

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de regering wil overgaan tot het centraal registreren van e-mailadressen. Naar aanleiding van deze afspraak voert het ministerie een verkenning uit naar de behoefte tot het centraal registreren van contactgegevens van burgers en ondernemers. Als onderdeel van deze verkenning heeft Kantar Public onderzoek verricht onder burgers en ondernemers met betrekking tot dit thema.

 

Spontane reacties

Kantar Public heeft dit onderzoek uitgevoerd met zowel een kwalitatief als een kwantitatief component. In het kwalitatieve onderzoek zijn spontane reacties op dit onderwerp in kaart gebracht. De verkregen inzichten zijn vervolgens kwantitatief getoetst. Eén van de uitgangspunten voor dit onderzoek is dat de contactgegevens vrijwillig geregistreerd worden. Overheidsinstanties mogen gebruik maken van deze contactgegevens voor aanvullende dienstverlening. Formele berichten (bijvoorbeeld de belastingaanslag, een boete, een vergunning) zullen altijd nog per post, en een deel via MijnOverheid, blijven worden verzonden. Voor andere communicatie (bijvoorbeeld mededelingen voor de buurt, opvraag van informatie) onderzoekt de overheid hoe dit makkelijker kan en hoe de overheid de burger en ondernemers eenvoudig en snel kan benaderen.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek

 • Een meerderheid van zowel burgers als ondernemers staat in beginsel positief tegenover centrale registratie van contactgegevens;
 • In het gewenste contact tussen burger/ondernemer en de overheid speelt e-mail een grote rol;
 • Burgers en ondernemers willen vooral zelf kunnen instellen op welke wijze en welke overheidsinstanties contact met hen kunnen opnemen;
 • 72% van de burgers en 73% van de ondernemers maken al privé gebruik van MijnOverheid. Als er een soortgelijk platform voor ondernemers zou komen, zou 45% hier gebruik van maken.

De belangrijkste voordelen van een centrale registratie

 • Zelfbepaling: men krijgt de informatie hoe men dit zelf wil;
 • Gemak: slechts op één plek gegevens bijhouden;
 • Overzicht: de gegevens staan op één plek en niet verspreid over allerlei overheidsorganisaties.

Aandachtspunten centrale registratie

Er zijn ook zorgen als contactgegevens centraal geregistreerd worden. Belangrijke aandachtspunten bij centrale registratie zijn onder meer

 • Zorgen over de veiligheid van geregistreerde gegevens;
 • Risico van hacks;
 • Zorgen over het gebruik van gegevens door andere partijen dan de overheid;
 • Zorgen dat het uiteindelijk toch verplicht wordt;
 • Zorgen over de hoeveelheid aan informatie die via deze kanalen binnen kan komen.
 • Geconcludeerd kan worden dat een meerderheid van zowel burgers als ondernemers in beginsel positief staan tegenover een centrale registratie van contactgegevens en dat zij vooral zelf kunnen willen instellen welke en op welke wijze overheidsinstanties contact met hen kunnen opnemen.

De volledige uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op kennisopenbaarbestuur.nl.