Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zorgen om nauwkeurigheid registratie persoonsgegevens

06/11/2018

 

Een op de drie gemeenten heeft het proces rondom de registratie van persoonsgegevens van inwoners – de Basisregistratie Personen (BRP) – niet goed op orde.

Dat blijkt uit de zelfevaluatie van de BRP door de gemeenten. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken is niet tevreden met de resultaten en dringt aan op verbetering, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP, zoals wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist. Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging van die registratie, de zogeheten zelfevaluatie.

Relaties
Het onderzoek bestaat uit controles naar de kwaliteit van de gegevens en naar de kwaliteit van de processen van de BRP. De controle over alle gegevens van de ingezetenen laat volgens staatssecretaris Knops een positief beeld zien: 371 van de 388 gemeenten voldoen aan de vastgestelde normen. Bij 17 gemeenten is dat niet het geval (vorig jaar waren dat er nog 22). Het meest gaan ze de mist in met de registratie van relaties.

Slechtst: Helmond
Kijkend naar de kwaliteit van de processen blijkt uit de resultaten van 2017 dat één derde van de gemeenten onvoldoende scoort. Verreweg de slechtst scorende gemeente is Helmond, gevolgd door Venray en Meijerstad. De best scorende gemeenten zijn Tietjerksteradeel, Breda en Nijmegen.

Zeven gemeenten scoren onder de norm voor de kwaliteit van gegevens zoals getoetst in de bestandscontrole en onder de norm voor de kwaliteit van processen zoals getoetst in de vragenlijst: Appingedam, Loppersum, Haaksbergen, Nieuwegein, Leiderdorp, Baarle-Nassau en Stichtse Vecht.

Paspoorten
Speciaal aandacht blijft volgens Knops nodig op het gebied van de zogeheten paspoortsignaleringen. Vorig jaar meldde het ministerie dat gemeenten de signaleringen van het Register paspoortsignaleringen (RPS) niet altijd correct verwerken in de BRP. Die verwerking is van groot belang, omdat een signalering uit het RPS kan leiden tot het weigeren of vervallen verklaren van een paspoort. Naar nu blijkt zijn er nog altijd signaleringen die niet in de BRP zij opgenomen, dan wel personen die gesignaleerd staan in de BRP terwijl de signalering inmiddels is opgeheven. In de huidige rapportageperiode (tot en met mei 2018) blijkt in 34 gevallen een paspoort verstrekt bij een niet verwerkte signalering. De signalering betrof volgens Knops in geen enkel geval de staatsveiligheid. ‘Veelal gaat het om signaleringen als gevolg van overheidsschulden of onzorgvuldig handelen met reisdocumenten’, aldus de staatssecretaris. De betrokken gemeenten zijn wel benaderd en verzocht om in overleg met de instantie die om signalering had verzocht te bezien of het verstrekte paspoort alsnog vervallen moet worden verklaard.

Verbetering
Uit de resultaten trekt Knops de conclusie dat het instrument zelfevaluatie moet worden verbeterd. Nog najaar start hij daarom een evaluatie naar de effectiviteit van het zelfevaluatieinstrument met als doel concrete verbetermogelijkheden in beeld te brengen. Hij wil onder andere een sterkere positionering van het horizontale toezicht binnen de gemeenten.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal