Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aanbesteding GGI-Veilig verloopt volgens plan

20/11/2018

Op vrijdag 14 september is de aanbesteding GGI-Veilig gepubliceerd op de marktplaats van de VNG. De uitvraag omvat 3 percelen met een samenhangend portfolio van producten en diensten die gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen inzetten voor het verhogen van de digitale weerbaarheid. In totaal doen 352 organisaties (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) mee.

Planning

Inmiddels zijn de vragen voor de 1e en 2e Nota van Inlichtingen beantwoord in samenwerking met de expertgroep van gemeenten. Op alle percelen worden voldoende inschrijvingen verwacht. Voor Perceel 1 en 2 wordt de definitieve gunning verwacht op 19 december. Voor perceel 3 is dat 11 januari 2019. De periode voor perceel 3 is anders omdat er bij de 2e Nota van Inlichtingen een aanscherping is gemaakt op de aan te besteden diensten in dat perceel. De markt is op 22 oktober via CTM/Tendernet geïnformeerd.

Invoering en gebruik van GGI-Veilig producten en diensten

Hoewel de gunning een belangrijke mijlpaal is, zullen de effecten, het verhogen van de digitale weerbaarheid van gemeenten, pas na invoering gerealiseerd worden. Vanuit het projectteam is begonnen aan de voorbereiding van de ondersteuning die volgend jaar wordt geboden voor het gebruik van de producten en diensten van GGI-Veilig. Zo worden er regionale sessies georganiseerd om toe te lichten aan welke partijen gegund is en op welke wijze deelnemers een nadere overeenkomst kunnen sluiten.

Meer informatie over GGI-Veilig

Interesseformulier GGI Veilig bijeenkomsten