Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Reactie IMG en VIAG op VNG Agenda BALV 30 november 2018

20/11/2018

   

Beste leden,

Op de BALV 2018 staan in tegenstelling tot vorige jaren iets minder spannende onderwerpen voor ons vakgebied op de agenda. Dit jaar zijn het andere domeinen die in (politieke) belangstelling staan. Ter kennisname staat het GGU 2019.

Wij, lees onze leden, hebben in vergelijking met vorig jaar veel input geleverd voor deze plannen. We roepen jullie op voor GGU 2020 nog actiever en in samenspraak mee te doen. Op de agenda staat ook het beheer DSO - LV voor Omgevingswet. Dit is afgelopen periode veel met betrokkenen besproken. Waar mogelijk hebben we onze invloed aangewend om meer aandacht voor het gemeentelijk belang af te dwingen, ook gelet op de kosten. Dit blijven we ook de komende periode doen.

Tenslotte brengt het (nieuwe) College voor Dienstverleningszaken zijn eerste input voor het proces standaardverklaring met de verschillende gradaties in. Wij juichen deze ontwikkeling toe. Afhankelijk van het onderwerp, zal de gemeentelijke informatievoorziening de komende jaren steeds meer op deze manier gestandaardiseerd kunnen worden. Dit gaat dan via het traject van de Taskforce Samen Organiseren, waarin VIAG en IMG samen een zetel hebben.

 

Bestuur IMG/bestuur VIAG 15 november 2018

 

Klik hier om het bestand te downloaden