Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aanbesteding GGI-Veilig wordt opnieuw in de markt gezet

04/12/2018

De in september 2018 gepubliceerde aanbesteding GGI-Veilig is op 9 november ingetrokken. Dit is gedaan nadat vanuit zorgvuldigheid een extra risicoanalyse is uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de normering voor de beoordeling van de kwaliteitsvragen verbeterd kan worden zodat inschrijvers beter op de hoogte zijn van de wijze waarop hun aanbiedingen beoordeeld worden. VNG Realisatie wil deze verbeteringen doorvoeren en heeft daarom besloten tot intrekking van de aanbesteding voor de uiterste datum voor het doen van een aanbieding door leveranciers. De komende periode wordt benut om de aanbestedingsstukken te verbeteren met betrekking tot zowel dit aspect, als met betrekking tot de verduidelijkingen en aanscherpingen die middels de nota’s van inlichtingen zijn doorgevoerd. Vervolgens wordt de aanbesteding opnieuw in de markt gezet.

In totaal doen 352 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden mee aan deze aanbesteding die door VNG is georganiseerd. Dat betekent dat deze partijen straks gebruik kunnen maken van de raamcontracten die worden afgesloten met deze aanbesteding. Naar de huidige verwachting wordt de aanbesteding in de tweede helft van januari 2019 weer in de markt gezet. Gunning van zal dan rond april/mei 2019 zijn. Zodra de exacte data bekend zijn worden deelnemers en leveranciers hierover geïnformeerd. Opgemerkt wordt dat de planning altijd nog kan schuiven indien bijvoorbeeld tijdens de aanbestedingsprocedure gerechtelijke procedures nodig zijn. Het selectieproces wordt gedaan door leden van de gemeentelijke expertgroep GGI-Veilig en het projectteam GGI-Veilig.

Het bericht in onze vorige nieuwsbrief over de aanbesteding (Nieuwsbrief 2018-021) is hiermee achterhaald.

Voor meer informatie https://www.vngrealisatie.nl/producten/ggi-veilig