Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet voorjaar 2019

04/12/2018

Al bijna 100 mensen hebben meegedaan aan de interbestuurlijke leerreis Omgevingswet. Een boeiende reis van 5 bijeenkomsten voor projectleiders, programmamanagers, adviseurs van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten, het Rijk en voor ketenpartners, zoals bijvoorbeeld medewerkers van de GGD en de veiligheidsregio, die vorm geven aan de invoering van de Omgevingswet in hun organisatie. 

Deelnemers uit de eerdere rondes waarderen vooral het interbestuurlijk uitwisselen van ervaringen en de focus op het concreet toepassen van instrumenten en handvatten in de eigen organisatie.

Geef jij ook (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie? Dan is de Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit het landelijke Programma Aan De Slag Met de Omgevingswet, of vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties. De Interbestuurlijke Leerreis is er voor opdrachtgevers (managers, bestuurders) en opdrachtnemers (projectleiders, programmamanagers, adviseurs) van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. En voor ketenpartners, zoals GGD en de veiligheidsregio.

 

Programma

De Leerreis biedt een hands on programma in 5 bijeenkomsten. Tussen de fysieke ontmoetingen door word je ondersteund met een online leeromgeving. De invulling van de bijeenkomsten wordt in belangrijke mate gestuurd door de leerwensen en dilemma’s van deelnemers; “hoe kan ik …?”.  Een globale invulling voor de bijeenkomsten vind je hier:

 • Bijeenkomst 1: Speelveld & verbinden van de beweging; Instrumentarium & ondersteuning; Opdracht, Rol & relatie, Opdrachtgever-opdrachtnemer;
  Van leerwensen naar leerstrategie.
 • Bijeenkomst 2: Klantreizen & dienstverlening; Communicatie & participatie;
  Quick Scan: urgentie, essentie, beweging in de eigen organisatie
 • Bijeenkomst 3: Verandering vormgeven; Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); Cultuur & cultuurverschillen; Lerende organisatie
 • Bijeenkomst 4: Omgevingsvisie & omgevingsplan; Best practices;
  Omdenken & dilemma’s
 • Bijeenkomst 5: Schakelen met ketenpartners; Gespreksstarter, rollen en competenties; Sturing, beïnvloeding & besluitvorming

Door toepassing van instrumenten en producten van het invoeringsprogramma in de Leerreis en door gebruik te maken van ervaringen van deelnemers, wordt het landelijke aanbod afgestemd op de vraag. 

Meer informatie

We starten weer in februari in Utrecht. Voor praktische informatie, data en inschrijven kijk je op de website van VNG Academie