Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugblik workshop Principes voor Digitale Stad

18/12/2018

Jim Janssen en Stijn Steenbakkers

Tijdens de VNG Bestuurdersdag op 30 november namen 38 gemeentebestuurders deel aan de workshop over de Principes voor de Digitale Stad. Jim Janssen, wethouder Maastricht en lid van de VNG Commissie Informatiesamenleving en Stijn Steenbakkers, wethouder van Eindhoven, introduceerden het onderwerp.

Zij gaven een toelichting op de vier principes die door de gemeenten Eindhoven en Amsterdam ontwikkeld zijn. Dit voorjaar is dit in de vorm van een ledenbrief aan alle gemeenten gestuurd. Jim Janssen gaf aan dat de VNG een regie-/werkgroep aan het vormen is van vele gemeenten en partners als het ministerie van BZK en provincies. Zij gaat de huidige set aan principes doorontwikkelen en concretiseren naar instrumenten. Doel is om de uitkomsten aan alle leden voor te leggen tijdens de ALV van 2019.

De principes

De principes gaan over de doelen van digitale infrastructuur, de rol van de overheid, de technologie, en de openheid en privacy van gegevens. In de ledenbrief hierover roept de VNG gemeenten op om de doorontwikkeling van de principes te omarmen. Ze vraagt gemeenten te komen tot een gezamenlijke set aan uitgangspunten, toegespitst op dataverzameling in de openbare ruimte.

Proeftuinen

In de tweede ronde vertelden Saskia Gerritsen, Theo Veltman en Olha Bondarenko namens de gemeenten Groningen, Amsterdam en Eindhoven over de 'proeftuinen' van VNG en BZK in hun gemeenten. In de proeftuinen worden dialoogsessies georganiseerd over het thema dataverzameling in de openbare ruimte. Aan de tafels zitten inwoners, ondernemers, wetenschappers en overheidsvertegenwoordigers om de belangrijkste dilemma's en vraagstukken boven tafel te krijgen.

Roep uit de zaal was om ook de kleine gemeenten te betrekken. De gelegenheid werd zowel door BZK geboden voor de proeftuinen als door Jim Janssen voor de werkgroep die doorontwikkeling van de principes gaat oppakken.

Whitepaper 'sensoren en rol van overheden'

Tot slot vertelden Daan Corver van Pels Rijcken Drooghlever Fortuijn en Dirk van Barneveld van BZK over het whitepaper 'Sensoren en de rol van de overheden' dat in samenwerking met de VNG is opgesteld. Daarin lieten zij zien hoe gemeenten instrumenten (juridisch, quasi juridisch en niet-juridisch) kunnen inzetten om de principes van de digitale stad in de praktijk handen en voeten te geven. VNG-medewerker Aantink Yeh riep als gespreksleider alle gemeenten (groot en klein) op om actief te participeren in de werkgroep 'Herijking principes voor de digitale stad'. Een aantal gemeenten heeft zich na afloop al aangemeld. Wilt u zich aanmelden? Dat kan via de mail bij

Aantink: aantink.yeh@vng.nl.

VNG nieuwsbericht Vier principes voor digitale stad, incl. ledenbrief