Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain for good’ gepresenteerd

15/01/2019

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft in december 2018 in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een visiedocument aangeboden aan de staatssecretarissen Mona Keijzer (EZK) en Raymond Knops (BZK). Tegelijk zijn 5 groot maatschappelijke blockchain use cases gepresenteerd.

DBC is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst.

Voorafgaand aan de presentatie gaven onder andere René Penning de Vries (Boegbeeld ICT ministerie EZK) en Rhodia Maas (directeur RvIG) een korte toelichting. Penning de Vries lichtte de totstandkoming van de Dutch Blockchain Coalition toe en de ondersteunende rol die het ministerie van EZK en Team ICT erin spelen. Mooi voorbeeld van geslaagde publiek-private samenwerking. Rhodia Maas ging bij de presentatie van Blockchain for Good in op de potentie van blockchain en ‘self-sovereign identities’.

Het visiedocument met de 5 groot maatschappelijke blockchain use cases werd aangeboden door DBC-ambassadeur Rob van Gijzel. De staatssecretarissen Keijzer en Knops gingen vervolgens op de foto met de initiatiefnemers.

Meer informatie