Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Open Data in Europa

15/01/2019

Het Europese Dataportaal heeft haar jaarlijkse rapport over de volwassenheidsgraad van open overheidsdata uitgebracht. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken van open data in verschillende EU-landen. Nederland scoort met een gemiddelde van 73% volwassenheid goed, en behoort daarmee tot de groep ‘fast-trackers’. Verbeterpunt is nog een beter inzicht krijgen in impact van open data, een nieuwe meetcategorie waar Nederland gemiddeld op scoort.

Kwaliteit van Nederlandse open data is hoog

Het onderzoek maakt onderscheid tussen de dimensies beleid, impact, portaalfuncties en kwaliteit van open data. Op impact scoort Nederland gemiddeld (52% t.o.v. 50% EU28), op beleid en portaalfuncties bovengemiddeld (resp. 88%-82% en 70%-63%) en wat betreft kwaliteit van de data behoort Nederland echt tot de koplopers (84%-62%). Onder andere de inspanningen om de kwaliteit van metadata te verhogen en uniformeren via de DCAT-AP standaard scoren goed.

Meer inzicht in impact

Voor het eerst is dit jaar ook gekeken naar de dimensie impact. Open data moet uiteindelijk immers iets bijdragen aan de maatschappij. Voor Nederland is hierbij de aanbeveling om meer strategische bewustwording rondom de impact van open data te creëren van belang.

Meer informatie