Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oproep IRMA verenigingen

15/01/2019

 

Sinds september verstrekt de gemeente Nijmegen gegevens uit de BRP aan inwoners van Nederland via IRMA. 1.650 personen hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt en ook in 2019 zal de gemeente Nijmegen dit blijven doen. We hebben de deze periode ook gebruikt om te verkennen wat de ‘doorgroeimogelijkheden’ zijn van IRMA en het verstrekken van attributen uit de BRP.

Mogelijkheden
Momenteel zijn er een aantal grote partijen, waaronder een zorgverzekeraar en een collectief van softwareleveranciers uit de zorg, die graag gebruik willen gaan maken van IRMA. Daarvoor zijn de gegevens uit de BRP van cruciaal belang, onder andere omdat er momenteel problemen zijn met de uitwisseling van informatie tussen partijen die het BSN verplicht moeten gebruiken en partijen die het BSN niet mogen gebruiken.

Het probleem waar zij echter mee zitten is dat de gegevens uit de BRP verstrekt worden door de ‘gemeente Nijmegen’. Het is vreemd om iemand vanuit de gemeente Amsterdam, Bernheze of Culemborg naar Nijmegen te sturen om zo zijn of haar gegevens op te halen. Uit gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat zij de ontwikkeling rond IRMA met bijzondere belangstelling volgen, maar dat zij op korte termijn niet de partij zijn die gegevens kunnen gaan verstrekken.

Daarom willen we het initiatief nemen om de verstrekking onder een ‘gemeentelijk whitelabel’ te organiseren.

Meedoen?
Op 5 februari tussen 13.00 en 16.00 vindt er een startbijeenkomst plaats (locatie volgt) met gemeente die interesse hebben om mee te doen in dit traject. Indien jij erbij wil zijn, of als je vragen hebt, neem dan contact op met Martijn van der Linden van de gemeente Nijmegen via: m6.van.der.linden@nijmegen.nl of 06-46897918