Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Pilot met Idensys is gestopt per 31 december 2018

15/01/2019

De pilot met Idensys voor burgers in het publieke domein is gestopt per 31 december 2018. In januari 2016 startte de overheid een pilot met onder andere het inlogmiddel Idensys. Het doel ervan was om te testen of inlogmiddelen van private aanbieders veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn.  Aan de pilot hebben enkele zorgpartijen, gemeenten en de Belastingdienst deelgenomen.

Inloggen met DigiD

Na 31 december 2018 kunnen gebruikers inloggen met hun DigiD. Gebruikers van Idensys die niet beschikken over een DigiD, wordt aangeraden om een DigiD aan te vragen om zo digitaal zaken te kunnen blijven doen. De  Belastingdienst is inmiddels al gestopt met de pilot.

Wet Digitale Overheid

De pilot leverde de overheid veel kennis en ervaring op. Die kennis is belangrijk voor het uiteindelijke oordeel of de overheid ook private inlogmiddelen kan inzetten voor haar digitale dienstverlening. Dat is namelijk onderdeel van de Wet Digitale Overheid. In de loop van 2019 zal de Tweede Kamer zich uitspreken over de wet Digitale Overheid. Is het oordeel positief, dan schrijft de overheid voor de levering van deze middelen een openbare aanbesteding uit.

Meer informatie

Meer informatie over Idensys en de pilot kunt u vinden op de website van Logius.