Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Standaardiseren is geen vies woord

15/01/2019

Standaardiseren is zelfs randvoorwaardelijk om maatwerk te kunnen leveren! Dit jaar hebben gemeenten belangrijke stappen gezet om standaardisering mogelijk te maken. In 2019 gaan we een groot aantal concrete resultaten zien, schrijft Hugo Aalders in zijn nieuwe blog op iBestuur.

Het staat wat bescheiden in het nieuwsbericht op de VNG-website, over de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG van eind november: ‘Het Proces Standaardverklaring is bij acclamatie aangenomen.’ Maar achter deze ogenschijnlijk eenvoudige zin zit een heel belangrijke stap voor gemeenten. Het is namelijk een concrete uitwerking van wat gemeenten besloten op de algemene ledenvergadering in juni, namelijk dat ze via het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) collectief producten en diensten gaan ontwikkelen. Er komen standaarden voor beleidsneutrale taken die gemeenten uitvoeren, taken die in alle 380 gemeenten min of meer hetzelfde zijn. Hoe gemeenten die standaarden precies vaststellen, dat staat in het Proces Standaardverklaring.

Gemeenten willen standaardiseren en de VNG gaat hen daarbij ondersteunen. Er staan voor volgend jaar een aantal standaarden op de planning die op deze manier tot stand komen. Zoals de gezamenlijke gemeentelijke verwerkersovereenkomst. Er lopen daarnaast allerlei trajecten om standaarden te ontwikkelen, op vele onderwerpen, onder meer voor het sociaal domein, de Omgevingswet en collectieve infrastructuur. In het januarinummer van iBestuur magazine vertel ik hier meer over.

Ik denk dat we, vanuit de VNG en gemeenten, kunnen terugkijken op een jaar waarin gemeenten grote stappen hebben gezet die het mogelijk maken dat we concreet gezamenlijk optrekken. In 2019 gaan we daar concrete resultaten van zien.

Lees het volledige blog op de website van iBestuur