Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voorstel IRMA: Gezamenlijke Gemeenschappelijke Verstrekking

29/01/2019

In 2018 heeft de gemeente Nijmegen samen met de stichting Privacy by Design voor een doorbraak gezorgd in het dossier ‘digitale identiteit’. Voor het eerst zijn gegevens uit de BRP op een veilige, privacy vriendelijke, digitale manier beschikbaar gesteld aan inwoners, zodat ze deze kunnen gebruiken in het maatschappelijke verkeer.


Veel grote bedrijven en instellingen hebben hierdoor interesse getoond in IRMA als authenticatiemiddel, maar lopen tegen twee beperkingen aan:
- Alle gebruikers moeten nu ‘via Nijmegen’ hun gegevens ophalen
- De gemeente Nijmegen verstrekt slechts 7.500 gegevens per maand

Het is nu tijd om door te pakken. In het kader van Samen Organiseren willen de gemeenten Haarlem, Utrecht en Nijmegen hieraan een vervolg geven door: gegevens ‘(de)centraal’ te verstrekken, het authenticatieniveau naar ‘hoog’ te brengen en IRMA toe te passen in de dienstverlening.

Doet uw gemeente ook mee? Wat gaan we concreet doen?

(de)centrale verstrekking
Om niet iedereen ‘via Nijmegen’ te hoeven sturen wordt een gezamenlijke verstrekkingspagina gemaakt. Via de site van iedere gemeente kan naar deze pagina worden doorgestuurd, waarna de gegevens als ‘gemeenten’ worden verstrekt.


Authenticatieniveau ‘hoog’
De gemeente Haarlem is momenteel bezig om een proces in te richten waardoor gegevens verstrekt kunnen worden vanuit een fysiek punt. Via een ‘zuil’ kan een paspoort worden gescand en vanuit daar worden de gegevens in IRMA gezet. Aansluitend daarop kan ook een balieproces worden gemaakt, waardoor de verstrekking plaats kan vinden via een bekwame medewerker. Hierdoor wordt authenticatieniveau ‘hoog’ bereikt. Iets wat noodzakelijk is in de zorg.


Toepassen in de dienstverlening
Tot slot willen we met elkaar api’s ontwikkelen die bij iedere gemeente ingezet kunnen worden in de dienstverlening. Hierdoor kunnen we als gemeente naast DigiD ook IRMA gebruiken als betrouwbaar inlogmiddel. IRMA is ook in te zetten als middel om te ondertekenen.

       
Hoe dan?
Dit willen we doen binnen het kader van ‘Samen Organiseren’. Een plan van aanpak is in aanmaak, onderzocht wordt hoeveel financiering hiervoor nodig is en op 5 februari van 13.00 tot 16.00 uur leggen we het voorstel voor en verbeteren we het waar nodig. Vervolgens willen we dit voorstel gezamenlijk indienen bij de taskforce ‘Samen Organiseren’.


Meer informatie?
Heeft u behoefte aan meer informatie, wilt u zich aanmelden voor 5 februari of wilt u het voorstel nu al ondersteunen? Neem dan contact op met Martijn van der Linden, Businessadviseur I&A van de gemeente Nijmegen via m6.van.der.linden@nijmegen.nl of 06-46897918.