Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuw: Planning Agenda Digitale Overheid

12/02/2019

Hoe til je de digitale dienstverlening van de rijksoverheid naar een hoger plan? Aan de basis hiervan ligt de Agenda Digitale Overheid ookwel NL DIGIbeter. De agenda zet uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan.

Volg de actuele stand van zaken

Nu is ook de planning van NL DIGIbeter beschikbaar. Hierin is te te volgen wat de actuele stand van zaken is van de actielijnen uit de agenda.

Aan de hand van 5 thema’s wordt toegelicht hoe de overheid de digitale toekomst voor ogen ziet. De thema’s zijn:
1. Innovatie
2. Grondrechten en publieke waarden
3. Toegankelijke dienstverlening
4. Persoonlijke dienstverlening
5. Klaar voor de toekomst

Deze thema’s zijn vervolgens uitgewerkt in actielijnen.

“Handig om overzicht over alle actielijnen te hebben en om direct te zien waar resultaten behaald zijn.” Berend Timmer, plaatsvervangend secretaris Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid 

Bekijk de planning.