Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samen realiseren pact geeft impuls aan digitale dienstverlening overheid

12/02/2019

 

Gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten, het ministerie van BZK en de VNG ondertekenden op 25 januari het Samen realiseren pact. Tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst ter ere van 50 jaar kring gemeentesecretarissen 100.000+, bevestigden de partijen dat zij nauw samenwerken aan verbetering van de digitale dienstverlening.

Eénmaal organiseren, 355 keer toepassen. Dit gedachtegoed om zaken samen te organiseren werd op vrijdag 25 januari verankerd met de ondertekening van het pact Samen realiseren. De gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten, het ministerie van BZK en VNG geven met dit pact een impuls aan de beweging van gemeenten en VNG om zaken samen te organiseren, met als doel de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Daarnaast geeft dit pact invulling aan het programma NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid van het kabinet.

Standaardiseren gemeentelijke basisprocessen

Met de ondertekening spreken de gemeentesecretarissen uit de 100.000+ gemeenten af dat hun organisaties een actieve bijdrage leveren aan NL DIGIbeter. Daarnaast nemen hun organisaties het voortouw in projecten om gemeentelijke basisprocessen te standaardiseren en digitaliseren.

Irma Woestenberg, gemeentesecretaris ’s-Hertogenbosch, die vandaag afscheid nam als voorzitter van de kring, liep met haar gemeente voorop in de ontwikkeling van een gezamenlijke I-architectuur. “De eerste concrete resultaten worden nu zichtbaar, zoals Common Ground. Voor gemeenten vormt dit een moderne basis voor informatievoorziening. Ik nodig alle gemeenten uit om aan te haken bij de beweging samen organiseren.”

Samen organiseren van digitalisering 

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, richt zich tot de gemeentesecretarissen: “De rol die jullie nu hebben gepakt in het samen organiseren van digitalisering is ongelooflijk waardevol, ook voor de VNG. De digitale weg is dé manier is om het contact met onze inwoners te bestendigen.” De VNG zorgt voor de randvoorwaarden voor ontwikkeling van Common Ground en maakt toepassingen beschikbaar voor breed gebruik.

Een enorme sprong

“Met het hechte partnerschap tussen de VNG, het ministerie van BZK en de kring gemeentesecretarissen 100.000+ kunnen we een enorme sprong maken in de digitalisering”, zegt Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van BZK. “Samen organiseren is een katalysator voor de realisatie van NL DIGIbeter.” Het ministerie ondersteunt het streven naar standaardisatie van informatie- en administratieve processen van gemeenten, het optimaliseren van het samenspel tussen gemeentelijke I-architectuur, overheidsbrede basisinfrastructuur en lokale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Ook zet het ministerie zet zich in voor verbinding tussen partijen die hiermee bezig zijn. Zo was er op 24 januari een kick off van de samenwerking tussen NL DIGIbeter en Common Ground.

Zie ook:

Common Ground

Samen Organiseren / GGU