Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Common Ground als nieuwe ict-strategie

26/02/2019

Steeds meer gemeenten sluiten aan bij Common Ground. Een nieuwe werkwijze om samen met marktpartijen de gemeentelijke informatievoorziening te verbeteren. ‘Hier hadden we gister al mee moeten beginnen’, zegt Raymond Alexander, CIO van de gemeente Den Bosch.

Meer gezamenlijk optrekken op het gebied van dienstverlening, werkprocessen en ict. Niet meer voortdurend zelf het wiel willen uitvinden. ‘Eenmaal ontwikkelen, 380 keer toepassen.’ Dat was eind 2016 de gedachte achter de opzet van samen organiseren, een beweging opgestart vanuit gemeenten. Een van de pijlers is Common Ground, een informatiekundige visie over hoe gemeenten en leveranciers met gegevens omgaan, zodat dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend kunnen worden verbeterd.

Belastingdienst
‘Gemeenten hebben hun werkprocessen verknoopt met gegevens. Alles zit opgesloten in silo’s. Dat terwijl wij juist steeds meer behoefte hebben om gegevens uit te wisselen. Niet alleen tussen gemeenten onderling, maar ook tussen gemeenten en andere partijen. Zoals een Belastingdienst, DUO of een UWV. Om die gegevens op een goede manier over te zetten, maken al die partijen gebruik van koppelingen. Alleen in ‘s-Hertogenbosch hebben we er al meer dan tweehonderd. Iedereen merkt aan de ingewikkelde manier waarop wij die koppelingen in de lucht moeten houden, dat dit een onhoudbare zaak is’, aldus Raymond Alexander, chief information officer van Den Bosch en voorzitter van de vereniging van informatieprofessionals van grote gemeenten.

Bestuurders en bewindslieden zien steeds meer in dat data onlosmakelijk verbonden zijn met de waarde die de overheid genereert voor de samenleving. ‘En ze zien ook dat diezelfde overheid kwetsbaar is. Met name op het gebied van informatieprofessionals, of beter het gebrek daaraan. Als overheid krijgen wij de informatieprofessionals niet aangesleept. Nog eerder dan dat Common Ground er was, was er binnen gemeenten al de noodzaak om meer samen te doen’, zegt Alexander.

Wurggreep
Dat gemeenten meer samen doen op het gebied van dienstverlening, werkprocessen en ict, heeft ontegenzeggelijk ook gevolgen voor leveranciers. Het zijn de partijen die van oudsher een groot stempel drukken op de gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening. Wat betreft Alexander zit daar ook een deel van het probleem en dus ook de oplossing. ‘Marktpartijen zijn onderdeel van het systeem. Zij komen dagelijks bij gemeenten over de vloer, gemeenten gebruiken hun producten en zij zorgen ervoor dat gemeenten de dienstverlening aan inwoners en ondernemers kunnen leveren. Maar net als het hebben van grote aantallen koppelingen bij het in stand houden van silo’s, is ook de huidige positie van marktpartijen op den duur onhoudbaar. Als marktpartijen en gemeenten houden wij elkaar in een wurggreep. Beide partijen hebben er baat bij als we elkaar daarvan verlossen. De afgelopen maanden heb ik van meerdere marktpartijen de vraag gekregen hoe Common Ground mee kan helpen om uit de wirwar te komen waarin zij verstrikt zijn geraakt.’

Moderne hulpmiddelen
Daartoe staat Common Ground een scenario voor waarbij de huidige markt totaal wordt opengebroken en waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om aan te sluiten. ‘Als je in staat bent om processen en gegevens van elkaar te scheiden, dan kun je aan marktpartijen vragen welke bijdrage zij kunnen leveren om dat te realiseren. Wij dromen over het werken met de modernste technologie en zijn ervan overtuigd dat dat nodig is als je onze idealen voor elkaar wilt krijgen. Het betekent ook dat je bij voorkeur wilt werken met mensen die de moderne hulpmiddelen beheersen.’

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 3 van deze week (inlog)

Meer weten of ook aan de slag met Common Ground? Kijk op commonground.nl.