Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Implementatie van de BIO, hoe pakken gemeenten dat aan?

26/02/2019

Vanaf 2020 geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid als norm voor alle overheden. De BIO is de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) waarbij het jaar 2019 geldt als overgangsjaar.

Meer keuzevrijheid risicomanagement

Het grote verschil tussen de BIG en de BIO is dat de BIO op de meest actuele versie van de ISO 27002 is gebaseerd en dat de BIO meer ruimte geeft voor beveiligen door passende maatregelen te bepalen op basis van risicomanagement.

Introductie aanpak BIO

De implementatie van de BIO is een gemeentebrede activiteit. De lijnmanager / proceseigenaar is verantwoordelijk en de CISO adviseert hierbij. Om de CISO en de proceseigenaar te ondersteunen bij de implementatie van de BIO heeft de IBD het document Introductie aanpak BIO gepubliceerd. Voor het procesmatig uitvoeren van deze aanpak zijn in dit document de noodzakelijke stappen en activiteiten nader uitgewerkt. Gemeenten kunnen de BIO versie 1.0 en de bijbehorende 10 principes voor bestuurders downloaden op de IBD-Community.

Inhoud document

Het document gaat dieper in op de uitgangspunten van risicomanagement en de relatie met de Deming Cirkel Plan-Do-Check-Act (PDCA) van het Information Security Management Systeem (ISMS) en planning en control (P&C)-cyclus van de organisatie. Dit is noodzakelijk om iedereen die met de BIO bezig gaat op vlieghoogte te brengen. Verder beschrijft het document opbouw van de BIO en de eigenschappen in vergelijking met de BIG. Ook de procesaanpak van de baselinetoets, het selecteren van controls (maatregel doelstellingen) en implementatiemaatregelen en de vastlegging in documenten komen hierin aan de orde.

BIO op regionale bijeenkomsten

Vanaf eind maart organiseert de IBD regionale bijeenkomsten die in het teken zullen staan van de overgang naar de BIO. Hierin komen alle ins & outs van de BIO aan de orde, zo ook de vernieuwde baselinetoets (inclusief privacyvragen). De implementatieaanpak is geheel gericht op de gemeentelijke praktijk en sluit aan bij de BIO-producten van de IBD. De ACIB’s en VCIB’s ontvangen hiervoor medio februari een uitnodiging.

BIG-producten naar BIO-producten

De IBD werkt aan het omzetten van de BIG-kennisproducten. De eerste producten die gereed worden gemaakt voor de BIO zijn de:

Vervolgens worden ook alle overige IBD-kennisproducten aangepast aan de BIO. Naar verwachting is deze omzetting eind maart voltooid. Op de website van de IBD staat een overzicht van alle BIG / BIO producten.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen over de implementatie van de BIO? Neem dan contact op met de helpdesk van de IBD via info@IBDGemeenten.nl of via telefoonnummer 070 373 8011.