Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meerjarenplan GGU

26/02/2019

Gemeenten en VNG brengen op dit moment met elkaar in kaart wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. Met als doel: een nieuwe Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. In het verlengde hiervan wordt in de ALV een meerjarenplan GGU (2020-2023) voorgelegd, dat een doorkijkje geeft in de grote lijnen van de gezamenlijke uitvoering. Begin april verschijnt het Hoofdlijnenprogramma GGU voor 2020, dat daarop aansluit en waarin de prioriteiten meer zijn uitgewerkt. Op deze manier werken gemeenten toe naar een gemeenschappelijke uitvoeringsbasis die continuïteit én flexibiliteit biedt.

Meer weten over de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024? Lees de verslagen, bekijk de filmpjes of bezoek de bijeenkomst in uw provincie of bezoek de ALV van de VNG in juni 2019.