Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Peter Hennephof, gemeente secretaris van Den Haag, nieuwe voorzitter Tasforce Samen Organiseren

26/02/2019

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Peter Hennephof, gemeentesecretaris van Den Haag, voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen organiseren. Hij volgt Irma Woestenberg op, de huidige voorzitter van de Taskforce. 

Voortrekkersrol

Irma Woestenberg heeft eind vorig jaar haar vertrek aangekondigd, vanwege haar pensionering als gemeentesecretaris. Zij heeft de afgelopen twee jaar met verve en resultaat een voortrekkersrol vervuld in de samenwerking tussen VNG en gemeenten voor de beweging naar samen organiseren: één keer ontwikkelen en 355 keer toepassen.

Elkaar versterken

Peter: “De laatste jaren was Irma de drijvende kracht achter deze belangrijke beweging. Ik heb vanuit mijn rol bij gemeente Den Haag gezien dat er door de leden van de Taskforce veel werk is verzet. Er is veel energie gestoken in het op gang brengen van de beweging samen organiseren, en de Taskforce mag trots zijn op de behaalde resultaten. Er ligt een goede infrastructuur, de juiste partijen zijn aangehaakt en inhoudelijk zijn serieuze stappen gezet. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan zodat collega’s bij gemeenten samen organiseren nog beter kunnen borgen en elkaar verder kunnen versterken.”

Peter Hennephof zal per 1 april 2019 het stokje overnemen van Irma Woestenberg.​