Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Update proces standaardverklaring

26/02/2019

Voor onderwerpen of processen die voor elke gemeente gelijk zijn, hebben gemeenten behoefte aan gezamenlijke standaarden. Oftewel: brede sets met afspraken. Maar voor welke initiatieven of vragen is standaardisatie gewenst? Er is een proces ingericht voor het selecteren, ontwikkelen en bepalen van de mate waarin het gebruik van deze afspraken aanbevolen dan wel verplicht is. Op dit moment wordt er een Argumentenkaart ontwikkeld, om het gesprek over het nut en de noodzaak van standaarden beter met elkaar te kunnen voeren. Gelijktijdig wordt er aan het vervolg gewerkt. Wat moet er gebeuren als de standaarden daadwerkelijk vastgesteld zijn? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat standaarden daadwerkelijk gebruikt worden?

Ook meedenken en meewerken in het proces om te komen tot standaarden? Mail dan naar samenorganiseren@vng.nl

Wilt u meer lezen over samen organiseren en standaardisatie? Kijk op vngrealisatie.nl