Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Update Factsheet “Verwerkingsverantwoordelijk of verwerker?” gepubliceerd

12/03/2019

 

Gemeenten maken gebruik van diensten van derde partijen. Bij de uitvoering van deze diensten kan er sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer de derde partij is aan te merken als ‘verwerker’ in de zin van de AVG, dienen gemeenten afspraken te maken over deze verwerking. Deze afspraken leggen zij vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarnaast verkrijgt de verwerker ook zelfstandig een aantal verplichtingen waar hij aan dient te voldoen op grond van de AVG. Het is niet altijd duidelijk in welk geval een derde partij ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens een verwerker is of een verwerkingsverantwoordelijke.

De factsheet “Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?” helpt hierbij. Deze factsheet is op een aantal punten bijgewerkt en verduidelijkt op het punt van on-premise software.

>> Download de factsheet.