Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Fusie VIAG en IMG 100.000+, wat is uw mening?

11/03/2019

                          

Beste Leden IMG en VIAG,

Je hebt er vast al over gehoord: IMG en VIAG, willen de samenwerking intensiveren door te fuseren. De besturen doen je een voorstel in de vorm van een verenigingsplan voor een nieuwe vereniging, waar alle informatieprofessionals die werkzaam zijn voor gemeenten, lid van kunnen worden. Beter samen, samen beter!

Samenwerking verenigingen

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen IMG en VIAG steeds inniger geworden. Samen themamiddagen organiseren, samen een vertegenwoordiger leveren in de Taskforce Samen Organiseren, samen het initiatief nemen voor Common Ground, samen optrekken met VNG Realisatie.

De besturen hebben in 2018 een kwartiermakersteam ingesteld om te onderzoeken of en hoe de samenwerking verder georganiseerd kan worden. In een aantal stappen heeft dit geleid tot een voorstel om beide verenigingen te fuseren. Het verenigingsplan beschrijft waarom de nieuwe vereniging nodig is, wat het voor vereniging het is en hoe deze kan functioneren.

In de afgelopen periode zijn jullie geïnformeerd over de stand van zaken. En nu is het moment gekomen om jullie de consulteren. Voor het verenigingsplan klik hier

Consultatie leden

De leden beslissen of de fusie plaats zal vinden. We zijn een vereniging voor en door leden, dus vragen we je ook of je wilt bijdragen aan de transitie.

Lees het plan en geef je mening.

We vragen jullie reactie op onderstaande punten:

  1. Kun je je vinden in de doelstellingen?
  2. Wat vindt je top in het plan?
  3. Heb je eventueel tips die je mee wilt geven?
  4. Aan welk onderwerp ga jij bijdragen?

              a. Uitwerking van de bedrijfsvoering
              b. Positionering van de nieuwe vereniging in het netwerk
              c. Opstellen van een integrale uitvoeringsagenda en roadmap

Je reactie kun je kwijt op onze websites. Voor VIAG ga je naar deze pagina (Je moet wel even inloggen op de website voor je het formulier kunt invullen). Voor IMG ga je naar deze pagina. Ja, nog even apart….. Je kunt ook contact zoeken met bestuursleden, of je geeft je mening op komende vergaderingen, al dan niet in regionaal verband. Wacht niet op een uitnodiging, maar neem zelf het initiatief.

De consultatieperiode loopt tot uiterlijk vrijdag 22 maart 2019. Daarna maken we de balans op en zorgen de besturen dat er een goed voorstel komt voor de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen. Deze wordt gehouden op 12 april in Utrecht, in combinatie met een themamiddag met een interessant onderwerp. Zet deze ALV in je agenda en reserveer alvast de hele middag. Meer informatie volgt.

Na de ALV

Tijdens de ALV beslissen de leden of er een fusie van beide verenigingen komt. En wordt opdracht gegeven voor verdere uitwerking van het transitieplan. Startdatum nieuwe vereniging is 1 januari 2020. De huidige leden van IMG en VIAG worden automatisch lid van de nieuwe vereniging.

Eind dit jaar zal het transitieplan ter besluitvorming aan de ALV’s van beide verenigingen worden voorgelegd.

Kortom: het is jullie vereniging, nu en ook straks. Je kunt meedenken en invloed hebben, uiteindelijk mee beslissen en ook meewerken om de nieuwe vereniging vorm te geven. Pak die kans en laat zien dat we samen in staat zijn iets moois neer te zetten.

Hartelijke groet, namens de besturen IMG en VIAG,

 

Hans Weststrate                                                                       Karen van der Linden

(Secretaris en waarnemend voorzitter IMG)                            (Voorzitter VIAG)