Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe, uitgebreide versie Brexit Impact Scan voor alle overheden gelanceerd

26/03/2019

De nieuwe versie van de Brexit Impact Scan voor alle overheden is op 11 maart gelanceerd door Europa decentraal. De inhoud van de scan is geactualiseerd, uitgebreid met nieuwe informatie en bevat nu veel meer specifieke informatie op het gebied van de interne bedrijfsvoering.

Impactscan

De impactscan helpt alle overheden om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit  – deal en no-deal – en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen. In de scan moet men een keuze maken voor het soort overheid waar men de scan voor wil invullen: gemeenten, provincies, rijksoverheidsorganisaties of  waterschappen. Het doorlopen van de scan levert advies op maat op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Rijksorganisaties

De impactscan richt zich voor Rijksorganisaties met name op de interne bedrijfsvoering. In de scan worden de thema’s doorlopen zoals ICT & digitale diensten, aanbesteding en contracten. De Brexit kan bijvoorbeeld impact hebben op zaken als lopende en toekomstige contracten en de legalisatie van officiële documenten.

Gemeenten

Voor gemeenten geldt dat er onder meer nieuwe informatie in de scan staat over rijbewijzen. Daarnaast is er nu voor gemeenten, waterschappen en provincies ook meer specifieke informatie over de interne bedrijfsvoering beschikbaar in de nieuwe scan.

Advies

Overheden die de scan al hebben gedaan wordt aangeraden om de scan nogmaals te doen vanwege de geactualiseerde en nieuwe informatie.

De Brexit impact scan voor overheden is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt. Eind 2018 verscheen de eerste versie. De scan is te vinden via brexitimpactscan.europadecentraal.nl en Brexit Impact Scan voor overheden