Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Data Agenda Overheid naar Tweede Kamer

09/04/2019

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de data-agenda NL DIGITAAL aangeboden aan de Tweede Kamer. De agenda gaat over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid.

De data-agenda was al aangekondigd in de zomer van 2018, bij de presentatie van NL DIGIBeter: Agenda Digitale Overheid. NL DIGITAAL is in samenwerking met de verschillende overheden tot stand gekomen. Het ministerie van BZK vervult bij de realisatie van de agenda een coördinerende rol vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de digitale overheid en het borgen van grondrechten.

Datagedreven

Iedereen in Nederland gebruikt én produceert data, vaak zonder erbij stil te staan. Data bieden enorme kansen. Departementen, decentrale overheden en uitvoeringsinstellingen zijn al volop bezig om datagedreven werken gestalte te geven in hun organisaties. Daarbij roept het gebruik van data nieuwe vragen op, bijvoorbeeld over wie mag beschikken over en gebruik mag maken van data die met sensoren in de openbare ruimte zijn verzameld.

De agenda bevat concrete acties voor de jaren 2019 – 2021. Uitgangspunt is het bevorderen van een transparante overheid die optimaal en verantwoord gebruik maakt van data. Ook wordt aandacht besteed aan de bescherming van de rechten van burgers. Dit is de eerste data-agenda van de overheid, die gaat over open én gesloten data, over de relatie met nieuwe technologie en over datagedreven werken.

Acties

Bij de verschillende onderwerpen in de agenda zijn meerdere, concrete acties benoemd. Een aantal voorbeelden:

  • Problemen oplossen met datagedreven werken: gerichte inzet van data bij een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder energietransitie, mestproblematiek, infrastructurele knelpunten en ondermijnende criminaliteit.
  • Wetgeving en publieke waarden: het formuleren van overheidsbrede principes voor het verantwoord omgaan met data.
  • Overheidsdata kwalitatief verbeteren en efficiënter benutten: het verbeteren van de vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het nationale opendataregister Data.overheid.nl.
  • Kennis over datagedreven werken verzamelen en delen: het doen van data-experimenten met CBS en Logius ter verbetering van MijnOverheid.nl.
  • Investeren in mensen en cultuurverandering: via de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid een leerlijn Datagedreven beleid ontwikkelen. 

Samenhang

Gelijktijdig met de Data Agenda Overheid is ‘Nederland Digitaal: de Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven’ opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Waar het accent in deze data-agenda ligt op de overheid, ligt die in de datadeel-visie op bedrijven. De beide beleidsdocumenten zijn in samenhang ontwikkeld.

Vervolgproces

Dataficering vraagt om het continu verbeteren van werkprocessen en werken aan randvoorwaarden. Jaarlijks wordt gekeken wat nodig is op het brede terrein van data in het openbaar bestuur en de impact van data op de samenleving.

Meer informatie

De Data Agenda Overheid is elders op deze site integraal gepubliceerd, inclusief het overzicht van alle acties uit de agenda. Verder is er een overzicht te vinden van vele praktijkvoorbeelden van datagedreven werken. Dit overzicht is niet uitputtend, maar zal wel steeds verder worden uitgebreid.

Meer informatie