Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kansen en risico’s van de digitale transformatie voor het welzijn van mensen

09/04/2019

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de voortdurende digitale transformatie het leven van mensen beïnvloedt. Het rapport ‘How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being’ kijkt naar elf dimensies, waaronder inkomen en rijkdom, huisvesting, gezondheid, onderwijs, sociale verbindingen.

Goed overheidsbeleid

Goed overheidsbeleid kan de risico’s van digitalisering voor het welzijn van mensen beperken. Daar geeft een tweede rapport, ‘Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives’, adviezen over. Het identificeert zeven beleidsdimensies die overheden – samen met burgers, bedrijven en belanghebbenden – in staat stellen om digitale transformatie vorm te geven om levens te verbeteren.

Meer informatie