Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kader voor regie op gegevens in ontwikkeling

23/04/2019

Regie op eigen gegevens! Dat is één van de ambities van het huidige kabinet en betekent dat mensen bij het regelen van zaken met de overheid, inzicht hebben in hun eigen gegevens, deze gegevens kunnen wijzigen of zelfs verwijderen. Om dat voor elkaar te krijgen werkt het programma Regie op Gegevens samen met overheden, private en maatschappelijke organisaties aan een infrastructuur om hergebruik van gegevens mogelijk te maken. En dat vraagt weer om heldere afspraken en tussen aanbieders en afnemers van deze gegevens.

Voorstudie kader regie op gegevens

Als eerste stap in deze ontwikkeling heeft het programma een voorstudie naar een kader voor regie op gegevens gepubliceerd om hergebruik van gegevens mogelijk te maken. Het is een voorstel hoe een kader voor regie op gegevens in opzet en uitgangspunten eruit ziet. Daarnaast is het een uitnodiging aan organisaties om deel te nemen aan een brede discussie zodat er een breed gedragen kader ontstaat.

Principes voor regie op gegevens

Voor het verder uitwerken van het kader is het noodzakelijk om gezamenlijke principes (waaronder mens centraal, digitale autonomie en inclusiviteit) vast te stellen. Binnenkort start daarom een schrijfgroep om invulling te geven aan een kader voor regie op gegevens.

Meer informatie

Meer informatie over de voorstudie en de verdere invulling van het kader, leest u op digitaleoverheid/rog.nl.