Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten op weg naar de Wet Open Overheid (WOO)

07/05/2019

Circa tweehonderd deelnemers (juristen en mensen uit de wereld van de archivering en DIV) waren woensdag 10 april afgekomen op de Meetup over de Wet Open Overheid (Woo), georganiseerd door Kennisnetwerk Data & Smart Society van VNG Realisatie. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer ingegaan op de achtergrond en het juridisch kader rondom de Woo en werd ingezoomd op de stappen die gemeenten moeten maken in het kader van die nieuwe wet. De bijeenkomst maakte direct duidelijk dat de impact van de Woo op gemeenten groot is. Zo creëert de Woo de urgentie bij gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen en vraagt het ook om een cultuurverandering binnen gemeenten. 

Eén de onderwerpen die uitgebreid aan de orde kwam tijdens de Meetup, was PLOOI, het Platform Openbare OverheidsInformatie. Deze term rolde tijdens de bijeenkomst in Utrecht veelvuldig over tafel. PLOOI, dat uit de koker komt van het BZK-programma KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties), is een centrale voorziening die openbare overheidsinformatie vindbaar moet maken, waarbij overheden informatie handmatig of geautomatiseerd aan kunnen leveren. Aan de hand van een demo werden deelnemers meegenomen in wat PLOOI te bieden heeft. Volgens Lucien de Moor, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van publicatie- en informatiediensten bij KOOP, zoals PLOOI, is dat misschien wel het grootste voordeel van de toepassing. Het is een permanente vindplaats voor overheidsdocumenten. Ook al zijn die op verschillende plaatsen gepubliceerd. “Daaraan debet zijn niet alleen de metadata, maar met name de unieke URI (Uniform resource identifier), die aan ieder document hangt.”

PLOOI mag dan geen wettelijke verplichting zijn, maar verschillende sprekers en deelnemers aan de Meetup deden wel een dringende oproep richting overheden om aan te sluiten. Zoals Marco Klerks, recordmanager bij de gemeente Rotterdam: “Niet alleen gezien vanuit de burger, maar ook vanuit de gemeente is PLOOI een prima oplossing. Waarom zou je het als gemeente allemaal zelf willen plaatsen op je website?” Bij de deelnemers aan de bijeenkomst viel de oproep van Klerks in ieder geval in goede aarde. Een peiling wees uit dat circa tachtig procent van de aanwezigen aansluiting wenst met PLOOI.

iBestuur - Gemeenten op weg naar de WOO