Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO) 2.0 gepubliceerd

07/05/2019

De beheergroep standaard verwerkersovereenkomst gemeenten (VWO) kwam op 28 maart 2019 voor de eerste maal bijeen en besprak tijdens deze eerste halfjaarlijkse vergadering de binnengekomen wijzigingsvoorstellen op de standaard VWO. De wijzigingen, adviezen en suggesties van gemeenten, leveranciers alsook de adviezen van de landsadvocaat zijn besproken, gewogen en – waar noodzakelijk – doorgevoerd in versie 2.0 van de VWO.

Beheerfase

De VWO is inmiddels in de beheerfase. Met inbreng van gemeenten en leveranciers en onder regie van de beheergroep VWO houden we de standaard actueel. Voor meer informatie over het beheerproces kijkt u op de projectpagina van de VWO. De privacy-helpdesk van de IBD is bereikbaar voor vragen over de toepassing van de overeenkomst via privacy@VNG.nl. Wijzigingen, aanvullingen en suggesties kunt u sturen aan ditzelfde adres.

Verbindendverklaring

De huidige versie wordt, met positief advies van het VNG Bestuur in juni voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De leden besluiten ter vergadering over de verbindendverklaring van de VWO voor gemeenten. Intussen geldt de standaard VWO in 2019 als standaard volgens het principe van pas-toe-of-leg-uit.

Leveranciers

Inmiddels heeft een flink aantal, ook grote en belangrijke leveranciers toegezegd zich te conformeren aan de gemeentelijke standaard, met het verschijnen van versie 2.0 zal dit aantal naar verwachting snel toenemen.

> Download de standaard verwerkersovereenkomst gemeenten 2.0

> Bekijk de projectpagina standaard verwerkersovereenkomst gemeenten