Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Essay over het EU-perspectief op mensen en hun gegevens

21/05/2019

Op initiatief van het programma Regie op Gegevens (RoG) is er een essay verschenen over hoe de Europese Unie kijkt naar ‘mensen en hun gegevens’. Er wordt nader ingegaan op wat dit Europees perspectief betekent voor de beleidskeuzes die er worden gemaakt en hoe Nederland hierop in kan spelen om daar het voordeel mee te kunnen doen.

Over grenzen heen

Het programma Regie op Gegevens (RoG) wil – samen met publieke, private en maatschappelijke partijen – ontdekken hoe het vrije verkeer van persoonlijke gegevens onder regie van de persoon
in kwestie plaats moet gaan vinden. En wat is er nodig om met vertrouwen aan het digitale verkeer deel te kunnen en te willen nemen?

Dit geldt niet alleen binnen de Nederlandse grenzen. Inwoners en ondernemers richten zich steeds meer op leven (en de diensten en dienstverlening die daarbij horen) binnen Europa. De blik naar buiten toe is daarom ook voor het programma RoG belangrijk.

Lees het volledige essay op de RoG-community van pleio.