Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitvraag “Principes voor de digitale samenleving”

22/05/2019

Oproep: gemeenten gevraagd om medewerking bij 'Principes voor de digitale samenleving'

De VNG heeft vorig jaar een ledenbrief gestuurd naar gemeenten over de “Principes voor de digitale stad”. Daarin roepen we gemeenten op om mee te werken aan een vernieuwde set 'Principes'. In opdracht van de VNG Commissie Informatiesamenleving is hiervoor in februari een werkgroep opgericht. Die bestaat uit ongeveer 30 leden uit gemeenten, het Rijk, onderwijsinstellingen, provincie en politie. Samen werken we aan de doorontwikkeling van de Principes. De huidige principes van Eindhoven en Amsterdam vormen de basis, maar we nemen ook andere lokale en internationale initiatieven mee. Met dit traject willen we de principes verdiepen en verhelderen waar mogelijk, op basis van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen van gemeenten en partners. Dit moet resulteren in een set principes die inzetbaar zijn in de digitale samenleving. Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG in november 2019 leggen we een vernieuwde set voor aan alle gemeenten, met de vraag deze te omarmen.

Om tijdens de BALV een goed resultaat te poneren, is het belangrijk om relevante stakeholders, overleggroepen en gemeentelijke partners met ervaring op dit gebied te betrekken. Met deze uitvraag roept de werkgroep daarom graag uw inzicht en hulp in. U kunt de uitvraag invullen tot en met 5 juni, 17.00 uur.

Dit is een startpunt en geen eindpunt. Principes zijn een lege huls als het niet tot resultaten leidt. De werkgroep gaat daarom ook verkennen welke instrumenten nodig zijn voor de uitvoering. Daarbij zullen nieuwe (technologische) ontwikkelingen en dilemma’s aanleiding geven tot periodieke aanpassing van de principes. 

https://nl.surveymonkey.com/r/principes-voor-de-digitale-samenleving