Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ledenbrief over de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

04/06/2019

Elke gemeente maakt met circa 50 verschillende partijen afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In de regel leggen gemeenten en hun toeleveranciers deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst (VWO). Inventarisatie door de VNG wijst uit dat het komen tot sluitende afspraken een moeizaam proces is gebleken. Om dit moeizame proces te vereenvoudigen hebben VNG, gemeenten en leveranciers gezamenlijk gewerkt aan een gemeentelijke standaard VWO. 

Het voordeel voor gemeenten is dat zij tijd en geld (juridisch advies en onderhandelingen) besparen en ontzorgd worden bij het maken van afspraken over het verwerken van persoonsgegevens. De VWO versterkt de positie van gemeenten als betrouwbare en voorspelbare partners voor hun leveranciers. Marktpartijen weten exact waar ze aan toe zijn wanneer ze persoonsgegevens voor of namens gemeenten verwerken. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat bij geschillen over het gebruik van de VWO de VNG namens 355 gemeenten een standpunt kan bepalen en in gesprek kan gaan met leveranciers.

In een ledenbrief informeert de VNG gemeenten over de achtergrond, de totstandkoming totstandkoming en het beheerproces van de VWO in aanloop naar besluitvorming over standaardverklaring tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019.

VNG - Gemeentelijke verwerkersovereenkomst verbindend per november 2020

VNG - Gemeentelijke ledenbrief VWO

IBD - Standaard VWO + Toelichting