Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verwervingsvraag Omgevingswet software

04/06/2019

Op vrijdag 21 juni vindt er een ICT Markttoets plaats over de verwerving van Omgevingswetsoftware door Nederlandse gemeenten. 

 

 

 

Een unieke kans voor organisaties die VTH-, TR en/of Plansoftware leveren conform het DSO en/of daarbij behorende implementatie- en migratie diensten bieden, om mee te kunnen denken over de verwervingsvraag van de Nederlandse gemeenten rondom de DSO software.

Aanleiding

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet wordt ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om deze wet te implementeren hebben gemeenten nieuwe software nodig. Om de 355 Nederlandse gemeenten hierbij te ondersteunen voert Nederland ICT namens de VNG een ICT Markttoets uit.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Onderdeel hiervan is het DSO. Om dit goed in te richten, moeten onder andere alle 355 Nederlandse gemeenten actie ondernemen. In de praktijk betekent dit dat gemeenten nieuwe software (laten) maken, hun standaard software aanpassen, dan wel nieuwe standaard software aanschaffen. Gemeenten komen thans in de fase dat ze de verwerving, die hiervoor in de meeste gevallen nodig is, moeten voorbereiden.

Via deze ICT Markttoets wordt feedback gevraagd op voorbeeldverwervingsvragen die VNG namens gemeenten in het kader van het DSO heeft. De VNG wil hiermee bereiken dat de markt voldoende tijd heeft om kwalitatief hoogwaardige software of diensten aan te bieden aan alle gemeenten en deze te implementeren. Ten slotte wil de VNG feedback van de markt over de wijze waarop gemeenten (individueel of gezamenlijk) hun verwervingsvragen het beste kunnen stellen.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over de ICT Markttoets en de mogelijkheid om aan te melden.