Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Rotterdam sluit aan bij govroam

18/06/2019

Chantal van den Broek (gemeente Rotterdam) en Wim van Vliet (stichting govroam) vieren de aansluiting.

Veilig online dankzij zorgvuldige aanpak

Gemeente Rotterdam is aangesloten op govroam! Het gaat om zes locaties en 14.000 medewerkers: een mooie opdracht voor het projectteam. De aanloopfase duurde even, maar uiteindelijk was de klus binnen vier maanden voor elkaar. Een intensief implementatietraject met een prima resultaat.

Het implementatietraject

In maart 2018 meldt Rotterdam zich aan via de website van VNG Realisatie en wordt er een technische intake met alle betrokkenen gepland. In september neemt projectleider Chantal van den Broek de implementatie van het project op zich en stelt een team samen. Van den Broek: 'Als grote gemeente willen we het proces heel zorgvuldig doen; het gaat immers om veel gebruikers, met alle veiligheidsrisico’s van dien.’ Alles lijkt onder controle. Maar uit een interne penetratietest (PEN) in december komen toch een paar vervelende issues naar voren. Er blijken In de wifi-infrastructuur van de gemeente enkele aanpassingen nodig om govroam succesvol te kunnen implementeren. Vervolgens bleek uit een volgende, externe, PENtest dat er aanvullende aanpassingen in de IT-infrastructuur nodig waren. Na nog een netwerk-probleem 'duplicatie van requests' (dubbele datapakketjes) weggewerkt te hebben kon govroam in Rotterdam op 29 maart de lucht in. En met succes: al op dag één maken dertig bezoekers gebruik van govroam.

Inmiddels op 700 locaties veilig online met govroam

Het aantal deelnemers aan govroam groeit snel: op dit moment staat de teller op meer dan 700 locaties binnen ruim 300 organisaties.

Ruim de helft van de deelnemers aan govroam bestaat uit gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stimuleert deelname. De waterschappen zijn vertegenwoordigd via de samenwerking met Het Waterschapshuis. Vrijwel alle ministeries zijn aangesloten, waaronder alle belastingkantoren en Rijkswaterstaat. Van de provincies doet inmiddels een meerderheid mee.