Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Standaard Verwerkersovereenkomst gemeenten wordt verbindend

18/06/2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 5 juni 2019 hebben gemeenten ingestemd met het standaard verklaren van de gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) per 1 januari 2020. Gemeenten hanteren vanaf die datum in de vorm van de standaard VWO één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

AVG

Gemeenten zijn op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk verplicht een VWO af te sluiten met alle opdrachtnemers die namens hen persoonsgegevens verwerken. De VWO bevat een eenduidig pakket aan afspraken over het verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten als opdrachtgever en hun opdrachtnemers (ICT-leveranciers of partijen die diensten leveren).

Vereenvoudigen

Elke gemeente maakt met zo’n 50 verschillende partijen afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In de regel leggen gemeenten en hun toeleveranciers deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst (VWO).

Uit een inventarisatie door de VNG is gebleken dat het maken van sluitende afspraken een moeizaam proces is. Om dit moeizame proces te vereenvoudigen, hebben VNG, gemeenten en leveranciers gezamenlijk een gemeentelijke standaard VWO ontwikkeld. Deze VWO is tijdens de ALV tot gemeentelijke standaard verklaard.

Voordelen standaard VWO

Door de standaard te gebruiken worden gemeenten ontzorgd en besparen ze tijd (kortere onderhandelingen) en geld (minder juridisch advies nodig). Met leveranciers bestaat overeenstemming over de inhoud van deze gemeentelijke VWO. Die versterkt zodoende de positie van gemeenten als betrouwbare en voorspelbare partners voor hun leveranciers. Marktpartijen weten exact waar ze aan toe zijn wanneer ze persoonsgegevens voor of namens gemeenten verwerken. Bovendien kan de VNG bij geschillen over het gebruik van de VWO namens 355 gemeenten een standpunt bepalen en in gesprek gaan met leveranciers.

Meer informatie