Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeentelijke proeftuinen Wet open overheid

29/08/2019

 

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel is in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft de behandeling vervolgens opgeschort voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden. In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend. De verwachting is dat deze in het najaar van 2019 wordt behandeld in het parlement. Vooruitlopend daarop gaan gemeenten gezamenlijk aan de slag om ervaringen op te doen tbv de implementatie van de Woo.  Heb je interesse om deel te nemen, kijk dan op https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/gemeenten-gezocht-voor-proeftuinen-wet-open-overheid