Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meten van besmette IoT-apparaten verhoogt digitale veiligheid

29/08/2019

Het aantal met internet verbonden apparaten (Internet-of-Things) groeit razendsnel. Om ondernemers en consumenten optimaal hiervan te kunnen laten profiteren, is het essentieel dat deze producten veilig zijn en vertrouwd kunnen worden gebruikt. Daarom worden er in Nederland metingen verricht naar besmette IoT-apparaten. Fabrikanten van deze slimme apparaten en consumenten worden actief geïnformeerd over hoe dit op te schonen.

Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Dat staat in de voortgangsbrief over de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) verstuurd heeft. In de vorig jaar gepubliceerde Roadmap staan maatregelen zoals toezicht en certificering om de markt te bewegen om het veiligheidsniveau van het IoT te verhogen. Nederland neemt nu al deze maatregelen vooruitlopend op structurele Europese en internationale regels.

Besmette apparaten in kaart brengen en opschonen

De TU Delft gaat met financiële steun vanuit het ministerie van EZK tot en met 2021 metingen doen naar onveilige en al gehackte IoT-apparaten in Nederland. Dat doen zij door bijvoorbeeld netwerken van besmette apparaten in kaart te brengen, zogenoemde botnets.

Het Digital Trust Center van het ministerie van EZK gaat vervolgens in gesprek met fabrikanten over maatregelen om besmette apparaten veilig te maken. Door besmettingsinformatie over apparaten te delen met de vereniging Abuse Information Exchange, een Nederlands samenwerkingsverband van internetaanbieders, kunnen zij hun klanten informeren hoe zij besmettingen kunnen opschonen.

Lees verder op Rijksoverheid.nl.