Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Parlementair onderzoek naar gebrek aan grip op digitalisering

29/08/2019

 

De Tweede Kamer begint een parlementair onderzoek naar digitalisering. Volgens één van de initiatiefnemers, D66-Kamerlid Kees Verhoeven, heeft het parlement nu “onvoldoende grip en kennis en stuurt het onvoldoende bij”. Verhoeven heeft een motie ingediend en voorgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de motie stelt Verhoeven voor om een onderzoekscommissie aan te stellen en de controle en sturing van digitalisering te onderzoeken. Het initiatief voor een onderzoekscommissie is samen met de Kamerleden Chris van Dam (CDA), Jan Middendorp (VVD) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) genomen.

Digitalisering

Het onderwerp digitalisering speelt in verschillende Kamercommissies een rol en dat leidt tot ‘versnippering en verkokering’, aldus de initiatiefnemers. Belangrijke zaken zoals het gebruik van algoritmen door de overheid of dataveiligheid komen af en toe kort aan de orde in Kamerdebatten. Om dit te veranderen is het nodig dat een onderzoekscommissie kijkt of de Kamer op vaste momenten over digitale vraagstukken moet debatteren of dat er een aparte Kamercommissie moet komen die zich bezighoudt met digitalisering.

Aparte bewindspersonen

Het is de bedoeling dat de commissie kijkt of in toekomstige kabinetten aparte bewindspersonen voor het onderwerp nodig zijn. “Soms moet je nu een debat met vier bewindspersonen voeren”, zegt Verhoeven. “Of zegt een bewindspersoon juist weer: hier ga ik niet over.” De Kamer gaat overigens niet over de portefeuilleverdeling in het kabinet, maar hoopt richting de volgende kabinetsformatie een advies te kunnen geven. Verhoeven vindt het vooral belangrijk dát de politiek het debat over digitalisering meer kan gaan sturen. Vanuit het buitenland zijn er al inspirerende voorbeelden voor aparte commissies. Bijvoorbeeld het Finse parlement heeft een aparte commissie voor technologie. Het Verenigd Koninkrijk adviseert om een ‘Chief Technology Officer’ aan te stellen en volgens de regering van Estland kunnen burgers in de Baltische staat vrijwel al hun overheidszaken online regelen. Inclusief het aanvragen van identiteitsbewijzen.

Onderzoekscommissie aanstellen

Het verzoek aan de Tweede Kamer is om vóór het reces een onderzoekscommissie-digitalisering aan te stellen en dat deze van start gaat om meer grip te krijgen op digitalisering.

Relevante links