Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging netwerkgesprekken met marktpartijen Fieldlab Common Ground woensdagmiddag 25 september

29/08/2019

De informatiekundige visie Common Ground komt u regelmatig tegen in diverse documenten, statements of bijeenkomsten. De basisgedachte van de Common Ground is de transformatie van de informatievoorziening door gegevens te scheiden van de applicaties en processen waarin zij gebruikt worden en deze meervoudig te gebruiken bij de bron. Maar wat betekent dit ‘splitsen van data en processen’ dan voor de informatievoorziening in gemeenten en hoe komt u daar dan?

In de uitwerking van deze visie in architectuur en realisatieprincipes geven we een beeld van de werking van een gegevenslandschap in relatie tot de processen en toepassingen in een gemeente. Ook staan we stil bij de werkwijze die we binnen de Common Ground hanteren om de doelen te bereiken. We gaan graag in gesprek over deze principes en hoe deze helpen om bij gemeenten en partners in de digitale overheid de visie van de Common Ground te realiseren en daarmee maatschappelijke vraagstukken, dienstverlening en bedrijfsvoering innovatief en effectief op te pakken.

Het document Architectuurprincipes https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/6/67/20190328_-_Gemeentelijk_Gegevenslandschap_-_Informatiearchitectuurprincipes.pdf bevat de principes voor het maken van software die compatibel is met Common Ground.

Het document Realisatieprincipes https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/0/01/20190130_-_Common_Ground_-_Realisatieprincipes.pdf bevat de principes die aangeven welke werkwijze gehanteerd wordt om Common Ground software te maken.

Aanmelden

U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden voor deze middag of andere (onderdelen) van het Fieldlab Common Ground.

Het volledige programma van het Fieldlab is te vinden op de pleio site:

https://commonground.nl/events/view/54476732/netwerkgesprekken-met-marktpartijen-25-september-tijdens-fieldlab-common-ground-23-27-september