Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BZK lanceert magazine over publieke waarden en technologie

08/10/2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lanceert het magazine Maatschappelijke Dialoog. In dit magazine leest u alles over de eigenschappen en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) en wat de impact daarvan is op grondrechten en publieke waarden, zoals privacy en autonomie.

Het bevat interviews met experts op het gebied van grondrechten en AI en doet verslag van wat er in verschillende dialogen met wetenschappers, het bedrijfsleven en toezichthouders is besproken.
Ook burgers komen aan bod. Hoe kijken zij naar AI, waar zien zij kansen? Waar komen publieke waarden en grondrechten volgens hen onder druk? Een bijzondere plek in de dialoog is er voor kinderen: hoe zien zij hun digitale toekomst?

Voor wie?

Het magazine is bedoeld voor professionals bij de overheid en partner-organisaties. De inhoud is niet alleen waardevol voor technische en juridische professionals, maar zeker ook voor beleidsprofessionals. Ook zij krijgen in hun werk immers steeds meer te maken met ethische vraagstukken rond nieuwe technologieën.

Meer informatie

Het magazine maakt onderdeel uit van het programma ‘Publieke waarden en nieuwe technologie’ van BZK. De belangrijkste vraag in dit programma: hoe versterken en borgen we onze grondrechten en publieke waarden bij toepassing van nieuwe technologieën?

In 2018 en 2019 richt deze maatschappelijke dialoog zich specifiek op AI. Het afgelopen jaar zijn onder meer verschillende dialoogsessies georganiseerd over dit thema. Wetenschappers en data-experts van de overheid gingen bijvoorbeeld in gesprek over transparantie van algoritmes. En vertegenwoordigers van het bedrijfsleven probeerden gezamenlijk tot adviezen te komen voor het ministerie van BZK.